Barisart - Joris van der Pot


Joris van der Pot

Geboortedatum:
1986-06-17

Lid geworden:
September 2008

Wat heb je nou werkelijk gedaan voor Barisart?:
Eendracht, Kerstcie 2008, Playbackcie 2009, Februariwiki 2009, Skicie 2009, Wiki 2009, Integratiecie 2009, Februariwiki 2010, Skicie 2010, Barisart Bestuur 2010-2011 Baricade, Lustrumcie 2011.

Wat heb je nou werkelijk gedaan voor de SSRA?:
Promocie 2009, Kenkie 2010.